Välkommen till

MN Nätverk & Support AB

Er IT leverantör i Norra Stockholm.

Vi installerar, konfigurerar sköter sevice och support på det mesta inom IT.

Som exempel installerar vi kabelnätverk, trådlösa nätverk (WiFi) med full roaming, fibernätverk och även aktiv utrustning som vi konfigurerar t. ex. brandväggar, vlan, vpntunnlar m.m.


Kameraövervakning och passagesystem finns i vår produktporfölj.


IP telefoni är något vi har lång erfarenhet av. Housted system, kundplacerade system, mobile extension, bärbara telefoner (Dect). Vi kan leverera operatörsoberoende lösningar.


Mobila bredbandsroutrar har vi levererat och konfigurerat till en av våra största kunder som är rikstäckande.


Mobilrepeater kan vi leverera och installera där det är dålig inomhustäckning.


Ett nytt område vi tagit med i vår portfölj är IoT utrustning via LoRa WAN

det innefattar allt från personskydd, brandskydd, temperatur, läckage och grundvattennivå mätning m.m.


KONTAKT FÖR OFFERT

 
 
 
 

Några av våra kunder

.

Några av våra samarbetspartners.


Nu kan vi även tillhandahålla stöldskyddsutrustning för IT genom vårt samarbete med Ceka Anchorpad.

Ett urval vad vi kan stå till tjänst med.

DATA.

Vi har lång erfarnhet av allt inom datanätverk.

IP TELE.

Vi har installerat företagväxlar, IP växlar

och hostade växellösningar. 

MOBILTRAFIK

Vi arbetar med mobila tjänster såsom mobile extension, mobilt bredband och repeaters för mobiltäckning inomhus.


Communica


Celerway

Communication

Nordic Platinum

Network

Kustbandet